Kroniky

Příjmení a jména vyskytující se ve Vraclavské kronice

Zde je seznam jmen, které se nacházejí ve Vraclavské kronice vydané v r. 1908 a sepsané Františkem Loskotem. Strana znamená, kde se dané údaje v kronice vyskytují. Ke stažení je kronika zde: Kronika Vraclavská.

Pro vyhledání určitého jména můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + F.

15. století

Jméno Rok, bydliště, další informace Strana
Henzík (Hanzík) z Židovské ulice 1423, Vraclav 21
Jiřík 1423, Vraclav, syn Hanzíka 21
Frana (Fráňa) 1423, Vraclav 21
Kuba 1423, Vraclav, purkmistr 21
Vítek 1423, Vraclav, konšel 21
Mikuláš Bielý 1423, Vraclav, konšel 21
Petr Seslavský 1423, Vraclav, konšel 21
Petr Písař 1423, Vraclav, konšel 21
Beneš 1423, Vraclav, konšel 21
Vaněk 1423, Vraclav, konšel 21
Kramař 1423, Vraclav, konšel 21
Budík 1423, Vraclav, konšel 21
Thóma 1423, Vraclav, konšel 21
Vaněk 1436, Vraclav, plebán 21
Mikšík z Vraclavě 1447, Vraclav 21
Mikl Dlúhý 1447, Vraclav, syn Petra z Vraclavi 21
Hanuš 1447, Vraclav, bratr Mikla Dlúhého 21
Mikuláš Črný Vraclav, rychtář Vraclavský 22
Jakub 1455, rychtář Vraclavský 22
Šimon 1407, farář Vraclavský, na presentaci Anežky, vdovy po Hanovi Benešaverovi se stal oltářníkem při oltáři sv. Anežky v Týnském chrámu v Praze 72
Vaněk 1436, farář Vraclavský 72

 

tree_small

 

16. století

Jméno Rok, bydliště, další informace Strana
Jan Hanuš Landškrounský 1572, Vraclav, od r. 1572 správce obecné školy na Vraclavi, narozen 1532 v Landškrouně, zemř. 8. 10. 1582 23, 82
Pavel z Landškrouna 1585, Vraclav, syn Jana Hanuše Landškrounského, učitel na Vraclavi, narozen v Landškrouně 1567, před rokem 1572 dán do učení do Moravy a Uher, v roce 13. 5. 1598 na Vraclavi zavražděn 23, 82
Pavel Sládek 1597, Vraclav, rychtář Vraclavský 24
Pavel Nyček 1597, Vraclav 24
Jan Kalandra 1597, Vraclav 24
Pavel Horný 1597, Vraclav 24
Urban Šváb 1597, Vraclav 24
Šimon svitavský 1597, Vraclav 24
Martin Němec 1597, Vraclav 24
Valentin Volejník 1597, Vraclav 24
Drbalka vdova 1597, Vraclav 24
Jiří Landškrouna kolem r 1582, syn Jana Hanuše Landškrounského, narozen v Landškrouně, r. 1585 se stal učitelem v Poličce, pak v Mýtě, v r. 1587 se oženil s Reginou, vdovou po Danielu Frankovi, 1588 vysvěcen na kněze, působil jako farář mimo jiné u sv. Jindřicha v Praze, vdovec od 13. října 1599. Oženil se podruhé, ale manželka zemřela 1607. 82, 83
Kateřina kolem r 1582, dcera Jana Hanuše Landškrounského, provdala se za rychtáře Václava Kostíka v Tržku 82

Rychtáři a konšelé (str. 26):

1573 - rychtář: Pavel Nyček; konšelé: Martin Volejník, Petr Tomášků, Matouš Mikelka, Petr Janáků, Jíra Benešů, Havel Vašků, Tomáš Vlků, Václav Mlynář.

1574 - rychtář: Pavel Nyček

1575 - 1578 - rychtář: Martin Volejník

1579 - 1580 - rychtář: Pavel Nyček

1581 - rychtář: Petr Šacl

1582 - 1587 - rychtář: Martin Volejník

1588 - rychtář: Jan Kalandra

1589 - rychtář: Valentin Volejník; konšelé: Jan Kalandra, Svitavský, Pšenička, Šacl, Kovář, Vendolský, Bušek, Mlynář

1590 - 1594 - rychtář: Pavel Nyček

1595 - 1601 - rychtář: Pavel Sládek

Kostelníci: Beneš, Petr Tomášů, Václav Kalandra, Jíra Volejník, Pavel Nyček, Jíra Krejčí, Mikeš Vych, Vašek Nejedlý, Daniel Barnabáš, Vávra Livišár, Pechura ze Stradouně a Brdíčko.

Hajní: Jan Kovář, Jan Tejnora

K ohňům: Jakub Pšenička, Matěj Matoušků

Kolem roku 1600 vyskytovala se na Vraclavi tato příjmení (str. 27): Charvát, Šváb, Dohnal, Svitavský, Pšenička, Vlk (Petr a Tomáš), Šacl, Jan Urbanův, Sládek, Vavruška, Holý, Karásek, Mikeš, Vokoun, Přibyl, Zítek, Mikelka, Šílený, Vnuk, Tomášů, Kalandra, Havlů, Modráček, Barnabáš, Hanousek, Nyček, Matoušek, Horný, Pitra, Medník, Beneš, Tomášek, Kovář, Drbal, Němec, Bílek z rychty, Fousek, Tenor, Dorota Hanušová

 

tree_small

 

17. století

Jméno Rok, bydliště, další informace Strana

Markyta Hrušovská

1602, Vraclav, dcera Pavla Nyčka

25
Valentin Volejník 1602, Vraclav, zemřel 1608 25
Pavel Sládek 1602, Vraclav 25
Šimon Svitavský 1602, Vraclav, rychtář 25
Matouš Tomášků 1602, Vraclav 25
Jan Albín 1610, Vraclav, farář pod obojí 25, 72
Jiřík Hofman (Táborský) 1617-1620, farář 25, 72
Václav Mazouch 1636, Vraclav, se svou ženou Salomenou se ujal Pleskotova gruntu 33
Jan Karásek starší 1698, Vraclav, zemřel před 7. 12. 1700  
Petr Karásek 1698, Vraclav, ujal se gruntu Jana Karáska staršího 33
Pavel Žák 1654, děkan (vysokomýtský) 36, 74, 76
Hiacynth Siecky za třicetileté války doktor bohosloví 74
Samuel Hataš 1666, 1669, děkan vysokomýtský 75, 89
Jiří Brydelius 17. století, měšťan mýtský 88
Jan Nečesaný 1664, nožíř, jinak také Bernart, zázračně uzdraven u studánky sv. Mikuláše 88
Alžběta 17. století, dcera Jana Nečesaného 88
Menclová Bernartka 17. století, vdova 88
Alexius Čapek 1688, probošt ve Staré Boleslavi 89
Jan Zelinka 17. století, děkan brandýsský 89
Jiří Rambousek 1692, poustevník u sv. Mikuláše 89
Jan Černý 1696, nájemce krčmy u sv. Mikuláše 90

Rychtáři a konšelé (str. 26, 42, 43):

1602 - 1605 - rychtář: Šimon Svitavský

1606 - 1607 - rychtář: Urban Šváb

1608 - 1619 - rychtář: Pavel Sládek; konšelé: Jan Urbanů, Urban Šváb, Jakub Kozel, Václav Klička, Jiřík Pleskot, Matěj Kalandra, Václav Hron, Matěj Volejník (ze Stradouně)

Kostelníci: Václav Hetych

1620 - 1621 - rychtář: Pavel Sládek

1628 - rychtář: Matěj Matoušek

1630 - 1631 - rychtář: Jiřík Urbánek

1650 - rychtář: Jan Palath; konšelé Pavel Jančík, Šimon Hetych, Václav Nováček, Jiřík Chromý, Václav Mazouch, Jiřík Skočílek, Tomeš Klička, Jan Šílený

K ohňům: Jan Rovenský, Jan Kovář

Kostelníci: Jiřík Skočílek, Šimon Hetych

Hajní: Matěj Fousek, Matěj Šacl

1651 - rychtář: Jan Palath

1652 - 1654 - rychtář: Tomeš Klička

1665 - rychtář: Pavel Jančík

1672 - rychtář: Pavel ml. Jančík; konšelé: Jakub Tejnora, Pavel st. Jančík, Jan Skočílek, Jan Karásek, Jakub Jeřábek, Michal Hofman, Martin Mikeš, Matěj Tratil

Kostelníci: Jakub Tejnora, Jan Skočílek

Hajní: Matouš Sloupenský, Jakub Šílený

K ohňům: Matěj Jančík, Adam Novotný

Myslivec: Vít Kovář

1673 - rychtář: Pavel ml. Jančík

1674 - rychtář: Jakub Tejnora

1675 - 1676 - rychtář: Pavel ml. Jančík

1677 - 1678 - rychtář: Pavel Jančík

1679 - rychtář: Daniel Matucha

1680 - rychtář: Jakub Jeřábek; konšelé: Matucha, Jančík, Karásek, Mikeš, Skočílek, Staněk, Koudelka, Tratil

Kostelníci: Skočílek, Koudelka

Hajní: Jiří Koudelka, Valenta

K ohňům: Pavlík, Staněk

Myslivec: kovář

Ke studánce sv. Mikuláše: Jiří Koudelka

1681 - rychtář: Pavel Jančík

1682 - 1683 - rychtář: Pavel Jančík

1684 - 1685 - rychtář: Martin Staněk

1686 - 1687 - rychtář: Martin Tejnora

1688 - 1690 - rychtář: Pavel Jančík; konšelé: Karásek, Skočílek, Tejnora, Staněk, Matucha, Ondráček, Hušák

Kostelníci: Tejnora, Svoboda, Nevyjel

K ohňům: Novák, Jan ml. Karásek

Hajní: Valenta, Lukáš Zamastil

1691 - rychtář: Martin Tejnora

1693 - 1697 - rychtář: Matěj Koudelka

1698 - 1700 - rychtář: Jan Novotný; konšelé Tejnora, Zejda ml. Jan, Urbánek, Hetych, Staněk, Skočílek, Jakub Paďour, ve vsi Sedlici: Jan Tratil

Kostelníci: Martin Tejnora, Hetych, Nevyjel

K ohňům: Snítek, Jan ml. Karásek

Hajní: Mikuláš Novotný, Jiří Šmejkal

 

tree_small

 

18. století

Jméno Rok, bydliště, další informace Strana

Mandaléna Karásková

1705, Vraclav, manželka Jana Karáska staršího, zemřela před 2. 12. 1705, měla děti: Jakuba, Jana, Mandalénu, Ludmilu, Václava, Justynu, Petra

34

Jan Novotný

1705, Vraclav, manžel Ludmily Karáskové

34
Pavel Hušák 1705, Vraclav, Manžel Mandalény Karáskové 34
Jiří Sciurus 1709, Vraclav, purkmistr 34
Jan Loskot 1709, Vraclav, ujal se gruntu po Matěji Cejpovi 34
Matěj Cejp 1705, Vraclav, ujal se gruntu po Janu Novákovi, jeho tchánu 34
Václav Karel Milota 1740, Vraclav, učitel 37
František Šubarský 1741, Vraclav, lokalista na Vraclavi v letech 1741 - 1744 37
Vojtěch Valenta narozen 1740 na Vraclavi, biskup arianský (pozn. tento údaj je nesprávný, správně má být rok narození 1750 - viz diskuze pod článkem) 37, 77
Jan Zejda 1725-1746 žil na Vraclavi, zvonař 38
František z Vlkanova 1743, děkan chrudimský 75
Ferdinand Pavlíček 1744 - 1757, lokalista na Vraclavi v letech 1744 - 1757 77
Vojt. Kadeřávek 1757 - 1771, lokalista na Vraclavi v letech 1757 - 1771 77
Innocenc Varhaník 1771 - 1794, lokalista na Vraclavi v letech 1771 - 1794 77
Vavřinec Skokan 1794 - 1809, lokalista na Vraclavi v letech 1794 - 1809 77
Václav Novák 1794, Stradouň, konšel 78
Jan Mikelka 1794, rychtář ve Stradouni 78
Chmelík Stradouň 78
Václav Karel Milota 1740 - 1742, učitel na Vraclavi 84
František Králík 1742 - 1746, učitel na Vraclavi 84
Václav Tetínek z Vys. Mýta 1748 - 1780, učitel na Vraclavi, mistr stavitelský a dříve učitel v Knířově 84
František Tetínek 1780 - 1798, učitel na Vraclavi, syn Václava Tetínka 84
Karel Hašek 1787, řezník na Vraclavi 84
Adamec konec 18. stol, sedlák v Sedlci 84
Václav Javůrek 1798 - 1802, učitel na Vraclavi, narozen v Jablonném v královéhradecku, byl tři roky pomocníkem u Tetínka 84
Karel Antonín Canavalli 1724, stavitel a měšťan Nového Města Pražského 91
Matěj Podmela 1726, mistr tesařský ve Vysokém Mýtě 91
František Scherze Kleinmühl 1730, děkan vysokomýtský 91
Pavel Haberland 18. stol, děkan Polenský 91
Josef Pacák 1751, Litomyšl 91
Löw z Ersfeldu 1708, doktor, profesor pražský 92
Baltazar Petržílka 1721, fysik chrudimský 92

Rychtáři a konšelé (str. 43):

1701 - 1720 - rychtář: Jan Novotný, konšelé: Jiráský, Hetych, Skočílek, Paďour, Staněk, Prušek, Šveněk, Rozlivka i na Sedlici

K ohňům: Jan Zamastil, Svoboda

Hajný: Láznička

1721 - 1737 - rychtář: Jan Staněk

Záznamy z josefinského katastru z r. 1787 (str. 44 - 45):

Číslo popisné Jméno Číslo popisné Jméno
2 Martin Urbánek 3 Matouš Loskot
4 František st. Novák 5 Martin Nevyjel
8 Florian Svoboda, kovář 10 Matěj Karásek
11 Jan Paďour 12 Václav Matucha
13 Jan Syrový 14 Mikuláš Syrový
16 Antonín Staněk 17 Vojtěch Poláček
18 Václav Hetych 19 Filip Skočílek
20 Matouš Skočílek 21 Jan Holohlavý (pozn. nyní Jan Klička)
22 Šimon Novotný 23 obecní chalupa
24 Kašpar Dvořák 25 Josef Hetych
26 vdova Hušáková 27 Jan Novák
29 Josef Hetych 30 František ml. Novák
31 Václav Prušek 32 Jan Kutřín
33 Josef Dvořák 34 Jan Rozlivka
35 Vojtěch Šnopl 36 Jan Novotný
37 Jiří Střasák 38 Josef Jiroušek
39 škola zádušní ve vsi Vratslavi 40 fara
41 Tomáš Svoboda 42 Mikuláš Zamastil
43 Pavel Prušek 44 Matěj Šnopl
45 Šimon Loskot 46 Vojtěch Šrut
47 Jan Beneš 48 Jan Cejp
49 Matěj Mudruňka 50 Václav Zejda
51 Václav Zamastil 52 Jan Novák
53 Franc Zejda 54 Jan Zubec
55 Martin Jeřábek 56 Václav Jandera
57 Matěj Prušek 58 Jan Rozlivka
59 Jiřík Střašák 60 Josef Jančík
62 Matouš Skočílek 64 Jakub Zejda
69 Josef Syrový 72 Jan Nevyjel
73 Václav Novák 74 Matěj Jeřábek
75 Josef Jandera 77 Vojtěch Karásek

Polovici č. 48 vlastnil Matouš Zejda, Václav Rozlivka obdržel od otce Jiřího Rozlivky polovinu gruntu č. 58, Vojtěch Zamastil koupil č. 17, Franc Zejda koupil od Matěje Karáska č. 10, Jiří Novotný u sv. Mikuláše koupil od Václava Jandery č. 50, v zadním oboru k Sedlici. Bez čísla byl uveden Franc Syrový.

Část kolem sv. Mikuláše

Číslo popisné Jméno Číslo popisné Jméno
9 Jan Černý, hospoda 10 Václav Zejda
13 Matěj Hušák 16 Jan Jančík
17 Jan Svoboda 18 Matěj Střasák
22 Jiřík Novotný 26 Josef Janda od (sv. Mikuláše?)

 

tree_small

 

19. století:

Jméno Rok, bydliště, další informace Strana

Jan Syrový

1804, Vraclav

39
Vojtěch Střasák 1804, Vraclav, rychtář vraclavský 39
Jan Matkowski 1811, propuštěný desátník hulánský 40
Václav Cejp 1841, Vraclav č. 29 41
Jan Poláček 1841, Vraclav č. 27, sedlák 41
Mikuláš Skočílek 1841, Vraclav č. 30, sedlák 41
Václav Hušák 1841, Vraclav č. 36, sedlák 41
Josef Prušek 1841, Vraclav č. 40, sedlák 41
Josef Pitra 1841, Vraclav č. 44, sedlák 41
František Skočílek 1841, Vraclav č. 56, sedlák 41
Matěj Hetych 1841, Vraclav č. 9, zahradník 41
Mikuláš Velebný 1841, Vraclav č. 65, zahradník 41
Martin Hájek 1841, Vraclav č. 8, řezník 41
František Svoboda 1841, Vraclav č. 38, kovář 41
Jan Skočílek 1846, Vraclav, mlýn u sv. Mikuláše, mlynář 42
Josef Paďour 1846, Vraclav č. 17 42
Ignác Loskot 1848, Vraclav č. 4, měl syna Františka, který studoval na gymnáziu v Litomyšli 49
Jan Matucha kolem 1840, Vraclav č. 18 49
František Syrový konec 70. let 19. stol., řídící učitel na Vraclavi 49
V. Král konec 70. let 19. stol. 49
Em. Vajrauch od r. 1877 výpomocný učitel na Vraclavi, v roce 1883 odešel do Knířova 49, 85
Jindřich Paďour konec 70. let 19. stol., rolnický synek 49
Jan Jílek konec 70. let 19. stol., rolnický synek 49
František Loskot 1890, starosta Vraclavi 49
Jindřich Paďour 1890, radní, 1908 říšský poslanec  49, 50, 54
Josef Sochor 1908, Štěnec, hostinský ve Štěnci 50
Vojtěch Zejda 1850 - 1892, Vraclav, obecní zahradník 53
Jan Valenta 1892 - 1895, Vraclav, obecní zahradník 53
Josef Mimra 1895 - 1908, Vraclav, obecní zahradník 53
Jan Staněk 1896 54
Jan Novák 1896, Vraclav č. 26 54
Jan Syrový 1896, Vraclav č. 67 54
Jan Jílek 1896, Vraclav č. 21 54
Jan Moravec 1852, Vraclav č. 13 58
Jan Hurych 1852, Vraclav č. 15 58
František Buchar od r. 1855 lékař u sv. Mikuláše a pak na Vraclavi, zemř. 7. 9. 1869 58, 59
Jan Vinař 1856, 1866, lokalista na Vraclavi v letech 1836 - 1856, od r. 1856 farář na Vraclavi, zemř. 22. 8. 1883 58, 61, 62, 77, 79
Václav Tichý 1861, u sv. Mikuláše č. 9, hostinský 58
Josef Hušák 1861, u sv. Mikuláše č. 13 58
František Beneš 1861, u sv. Mikuláše č. 31 58
Jan Novák 1861, u sv. Mikuláše č. 31, zemřel 16. 5. 1861 58
Františka Zamastilová 1863, Vraclav, č. 68 59
Josefa Rakovičová 1869, Vraclav č. 113, lékařka 59
Jan Paďour lesní příručí a c. k. závodčí 14ho praporu lesních myslivců 59
Jan Hála 1875, Vraclav č. 6 61
Anna Matuchová 1875, Vraclav č. 3 61
František Loskot 1875, Vraclav č. 4 61
Anna Jiroušková 1876, Vraclav č. 50 61
Antonín Svatoš 1884, od r. 1884 farář na Vraclavi, později děkan ve Vys. Mýtě 62, 79
Fr. Mimra 1891, hostinský v lázních u sv. Mikuláše 63
manželé Tocháčkovi 1895, Vinary 64
Josef Melichar 1900, kaplan ve Vysokém Mýtě, od r. 1900 farář na Vraclavi 64, 80
Václav Kudrna 1870, kooperator vraclavský, od r. 1876 farář v Nové vsi u Chotěboře, pak v Kuněticích a Bělé u Pardubic 66, 79
František Syrový od r. 1869, učitel na Vraclavi, od r. 1870 řídící učitel, narozen 25. 3. 1844 na Vraclavi, působil jako podučitel v Pusté Kamenici a od r. 1862 jako filiální učitel ve Stradouni, do výslužby odešel v roce 1904 66, 81, 85, 86
František Tupec 1870, 1895 66
J. Peťura 1870 66
Jan Loskot 1870 66
V Karásek 1870 66
Josef Paďour 1870 66
František Loskot 1870 66
Jan Zamastil 1870 66
Josef Matucha 1870 66
Václav Král 1878, od r. 1876 kooperator vraclavský, později farář, zemřel r. 1893 ve svém rodišti Novém Městě nad Metují 66, 79, 80
M. Loskotová zemř. 1892 67
Štantejský 1888, malíř z Litomyšle 68
Matouš Cejp 1809 - 1827, lokalista na Vraclavi v letech 1809 - 1827 77
František Dostál 1827 - 1836, lokalista na Vraclavi v letech 1827 - 1836 77
Vicháčkovi poč. 19. století, Stradouň 79
Josef Chmelík 1819, Stradouň č. 25, sedlák 79
Müller 1819, lokalista radhošťský 79
Josef Žvejkal zač. 19. stol., kovář a domkář v Mentouru 79
Jan Vinař otec Jana Vinaře, faráře na Vraclavi, v letech 1805 - 1817 měl ve Vysokém Mýtě soukromé gymnázium, zemřel r. 1849 u syna na Vraclavi 79, 85
Václav Kolář v roce 1890 šest týdnů kooperator vraclavský 79
Pavel Lager v roce 1890 nějakou dobu kooperator vraclavský 79
František Žídek 1802 - 1816, učitel na Vraclavi, narozen v Hrochově Týnci, původně učil v Mladočově 84
Václav Preller 1816, učitel na Vraclavi, narozen v Unhošti u Prahy 84
Václav Javůrek 1816 - 1839, učitel na Vraclavi, zemřel 1. 3. 1839 84
Václav Javůrek 1832, učitel na Vraclavi, syn Václava Javůrka, narodil se v Mladočově 12. 6. 1808, učil dříve v Rychmburku, Friedrichswaldu na panství Žampachu a Heřmanicích, zemřel v srpnu 1853 84, 85
František Pavel 1839, okresní vikář a děkan litomyšlský 84
František Vaněk 1839, rada magistrátu Vysokého Mýta 84
Bedřich Jeník Zásadský 1839, pán na Zámrsku 84
Jan Vaníček 1839, farář v Zámrsku 85
Ignác Túma 1839, lokalistav v Knířově 85
Josef Petráně 1839, katecheta v Kutné Hoře 85
Josef Střasák 1839, c. k. poštmistr ve Vysokém Mýtě 85
Antonín Řeháček 1839, podučitel na Vraclavi, rodem ze Světlém, předtím učil v Českých Heřmanicích 85
František Stuchlík 1853, podučitel vysokomýtský, učitel na Vraclavi, narodil se 21. 7. 1815 jako syn učitele Pavla Stuchlíka v Plotištích (působil dříve v Hoříněvsi, Novém Hradci-Králové, Jestbořicích, Vysokém Mýtě). Zemřel 12. 12. 1868 85
Antonín Vaníček 1868, provizorní učitel na Vraclavi, narozen v Týništi 85
Vít Nepraš 1874, výpomocný učitel na Vraclavi, narozen v Mladočově 85
J. Bezděk 1878, farář a vikář v Chroustovicích 85
Marie Kopecká 1879, učitelka ženských ručních prací, původem z Holic, 1885 přemístěna do Uherska 85, 86
Josef Hašek 1883, od roku 1883 podučitel na Vraclavi, původem z Opočna, v roce 1887 se stal učitelem na měšťanské škole v Chocni 85, 86
František Štěpán 1887, od roku 1887 podučitel na Vraclavi, zemřel 1895 u svých rodičů v Chroustovicích 86
Josefa Lejsková 1885, od roku 185 industriální učitelka na Vraclavi, přišla z Vysokého Mýta, v roce 1893 přeložena do Rychmburku 86
Bohumila Dvořáková 1893, od roku 1893 industriální učitelka na Vraclavi, přišla z Vysokého Mýta 86
Jindřich Černý 1895, v roce 1895 zastupoval podučitele Frant. Štěpána, narozen ve Vys. Mýtě 86
Josef Ventura 1896, od r. 1896 podučitel na Vraclavi, rodem z Cerekvice, předtím učil v Knířově 86
Jan Pavlík 1898, od r. 1898 podučitel na Vraclavi, předtím podučitel v Knířově, v r. 1899 odešel na Moravu 86
Milada Volfová 1899, od r. 1899 podučitelka na Vraclavi, původem ze Žamberka, v r. 1900 přemístěna do Dvořiště 86
Emil Roubal 1900, od r. 1900 podučitel na Vraclavi, předtím podučitel ve Dvořišti, v r. 1908 se stal učitelem ve Žďárci 86
František Skočílek 1867, školní dozorce 87
František Kolář 1873, školní dozorce 87
František Loskot 1875, školní dozorce 87
Jan Loskot 1887 - 1889, Vraclav č. 53, školní dozorce 87
Jan Peťura 1889, školní dozorce 87
Čeněk Charous 1898, školní dozorce 87
Karel Křemen 1882, profesor gymnázia ve Vysokém Mýtě 102

Rychtáři a konšelé (str. 43):

1805 -1806 - rychtář: Vojtěch Střasák

1816 -1820 - rychtář: Jan Mudruňka

1820 - 1821 - rychtář: Vilém Paďour

1821 - ? - rychtář: Jan Mudruňka

1822 - 1823 - rychtář: Václav Paďour

1823 - 1824 - rychtář: Jos. Hušák

1825 - 1827 - rychtář: Jan Cejp

1829 - 1831 - rychtář: Jan Jeřábek

1833 - ? - rychtář: Jan Jančík

1834 - 1835 - rychtář: Mikuláš Jiroušek

1836 - 1837 - rychtář: Jan Jandera

1839 - 1841 - rychtář: Mikuláš Syrový

1842 - ? - rychtář: Jan Novák

1843 - 1844 - rychtář: Josef Prušek

1845 - ? - rychtář: František Skočílek

1845 - 1846 - rychtář: Josef Prušek

1846 - 1848 - rychtář: František Skočílek

1848 - rychtář: Jan Matucha

Starostové a radní (str. 56 - 57):

1848 - 1860 - starosta: Jan Matucha, č. 18

1860 - 1863 - starosta: Václav Skočílek, č. 31

1863 - 1867 - starosta: Josef Paďour, č. 17

1868 - 1873 - starosta: Jiří Zamastil, č. 76

1873 - 1877 - starosta: František Loskot, č. 4

1876 - 1885 - starosta: Jan Peťura, č. 74

1885 - 1889 - starosta: Jan Zamastil, č. 68

1889 - 1892 - starosta: František Loskot, č. 4

1892 - 1895 - starosta: Jindřich Paďour, č. 17

1895 - 1898 - starosta: Jan Jílek, č. 21

1898 - 1901 - starosta: František Jiroušek, č. 50

Členové sboru dobrovolných hasičů založeného 1889  (str. 68):

1890 - 1894 - velitel Jindřich Paďour, předsedou starosta obce Fr. Loskot

1894 - 1895 - velitel Jan Jílek, předsedou Jindřich Paďour

1895 - 1907 - velitel Jan Novák, předsedou Jindřich Paďour

Představenstvo spořitelního a záložního spolku na Vraclavi založeného 1896 (str. 69):

Starosta: říšský poslanec J. Paďour; náměstek: V. A. Pýro, rolník; členové: Václav Jančík, rolník, Jan Novák, rolník, Jan Šmahel, rolník; jednatel a pokladník: Josef Ventura, učitel; dozorčí rada: předseda - P. Josef Melichar, farář, místopředseda - Václav Duchoslav; členové - Jan Pitra, starosta obce, Josef Jeřábek, Jan Jeřábek, Jindřich Jílek

Členové výboru "místní organisace agrární" (str. 69):

Předseda: František Karásek; místopředseda: Josef Staněk; jednatel: Josef Ventura; pokladník: Václav Pýro; knihovník: Václav Prušek; členové výboru: Jan Duchoslav, Václav Zejda, Jindřich Laba, František Severa, Ludvika Vitujová

 

tree_small

 

20. století

Jméno Rok, bydliště, další informace Strana

Alois Hladík

1904, od r. 1904 podučitel na Vraclavi, byl podučitelem ve Žďárci, rodem z Pořezina 

86

Josef Novotný

nastoupil na vraclavskou školu ve šk. roce 1905/06, dosud správce sedlecké školy, rodem ze Slatiny

86

Marie Čiháková

od r. 1908 podučitelka na Vraclavi, do té doby výpomocná učitelka v Bělé, rodem z Jestbořic

86

Jindřich Paďour

1901 - 1908, školní dozorce

87

Jindřich Jílek

  106

Jaroslav Šnopl

  106

Jireček Hermenegild

1908, rytíř ze Samokova, c. k. odborný přednosta v. v. ve Vys. Mýtě

106

František Hamza

1908, majitel sanatoria a starosta města Luže

106

František Loskot 

1908, spisovatel v Praze

106

Jan Loskot

1908, Vraclav 54, kronikář obce Vraclavi

107

Anna Figejzová

1908, Ostrov

109

Starostové a radní (str. 56 - 57):

1901 - 1905 - starosta: Jan Novák, č. 26

1905 - 1908 - starosta: Jan Pitra, č. 5

od r. 1908 - starosta: Jan Pitra č. 5, radní: František Karásek č. 16 a Václav Pýro č. 63; členové výboru: Jindřich Paďour č. 17, Josef Staněk č. 47, František Charous č. 58, Jar. Jeřábek č. 63, Jindřich Jílek č. 13, Jan Novák č. 26, František Johan č. 110, Václav Trhal č. 7 od sv. Mikuláše, Alois Matoušek č. 14 od sv. Mikuláše

Složení výboru a představenstva sboru dobrovolných hasičů na Vraclavi v roce 1908 (str. 68):

Předseda: starosta obce Jan Pitra; místopředseda: Václav Pýro; velitel: Jindřich Jílek; náměstek: František Johan; jednatel: František Charous; čestný člen výboru: říšský poslanec J. Paďour; dozorce náčiní: Josef Jeřábek; pokladník: Jindřich Laba

 

Zdroje:


| Autor: administrator | Vydáno dne 28. 07. 2010 | 3145 přečtení | Počet komentářů: 4 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Ancestry - tvorba rodokmenu
WebZdarma.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Design by Free Flash Templates

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language TOPlist MySQL Apache Web Server