Kroniky

Držitelé domů v Mýtě r. 1599

("Z Register berně městské domovní termínu Sv. Mikulášského k létu Páně 1599, k vybírání z 100 kop po půl kopě založených.")

Čísla u jednotlivých majetníků a poplatníků znamenají odhadnutou cenu jejich usedlosti, ze kterých se daň platila.
Pro vyhledání určitého jména můžete použít klávesovou zkratku Ctrl + F.

I. Ryňk.
Pan Jeroným Husinecký 136, z domu Vojtěchova 33, z dvoru od Lidmily 266, ze spáleniště Albrechtovského 20, z Truňkatovského 10, summa 465 k.
Vorsila Fialka z domu 76, z dvoru s rolími 207, summa 293 k.
Jau Vinařský dům 150, zahrada s rolí 30, z rolí od Haudka 71, z přibylého nápadem 41, z rolí od Kulhavýho 50, z lauky za Spáleným Mleynem 33, z rolí Niskutovské 110, summa 485 kop.
Kněz Jan Choceňský 103 kop.
Vácslav Bohuslav písař radní 133, z zahrady otcovské 77, z rolí otcovské 90, z dvoru Tehulovského s rolími 260, summa 566 kop.
Dorota Uzdářka 90 k.
Markéta Hájkova 40 k.
Burjan Charvat 62 k.
Jakub Kocian 63 k.
Kašpar Postřihač 66 k.
Mikuláš Cibulka z domu 70, z zahrady 20, summa 90 k.
Anna Halauskova 83 k.
Jiřík Truhlář 70, z zahrady 10, z rolí Kočičkovských 26, z l věrtele rolí od Duška 30, z dvorce od Chládkovy 66, summa 242 k.
Vácslav Sklenář 33 k.
Daniel Mydlář z Chrudimě 142.
Severin Tureček z domu 133, z druhýho domu 70, z zahrady pod fortnau 50, z lauky od Krištofky 43, z dvoru od p. Zdislava 333, summa 629 k.
Jiřík Haudek 66 k.
Kašpara Koláře dům 73.
Simeonka vdova 146, z stodoly 9, z roli Haldovy 50, z stodoly Jana Ryby 9, z zahrady Rybovské 23, z přikaupeného od Anny sestry 13, summa 300 k.
Pan Diviš Nádhera primas 33, z dvoru Sedláčkovskýho 316, z dílu lauky Wokřínkovské 33, z zahrady 30, summa 312 k.
Jakuba Lišky dům 110 k.
Kněze Jana Duškova dům 53 k.
Burián Jozeffu 145 k.
Bartoloměj Šlechta 80, z roli Špatenkovské 25, z zahrady od Krále 20, z spáleniště Špatenkovskýho 3, z l věrt. rolí Klátilovské 25, summa 203.
Z domu neb. Bohuslava Poličskýho 106. 
Dorota Jaroška z domu 200, z rolí Mečířovské 83, z rolí sirotčí 10, z stodoly 10, od Vácslava Chládka l, z roli od Hromádky s zahradau 66, z roli od Štiky 49, summa 419 kop.
Jan Molek 236, z zahrady Vyhnanovské 13, z roli Vyhnanovské 13, z dílu po manželce 87, summa 349
Martin Pleskot 100 k.
Z statku neb. Pavla Spolskýho 943 k.
Jakub Makovec servus 100 k.
Tomáš Raffael z domu Mak. 80, Chvalovskýho 556, z lauky 63, z rolí od p. Adama 75, summa 774 k.
Marta Blažičková 45 k.
Salomena Šilperská 100 k.
Pan Matěj Hnát 206, z roli Matysovsky 72, z domu Ličkovskýho 33, z přikaupeného od Botěny 10, též od Hromádky 6, z zahrady Botěnovské 25, z rolí Víchovské 43, z lauky Rybničku od Hromádky 33, z lauky Vokaunovské 58, z lauky Trpkožovské 26, z dvora Hnátovskýho 226, summa 741 k.
Martin Truhlář 225, z zahrady s haltýři 2, summa 233 k.
Maudalena Strakova z domu 78.
Jan Kabius 93, z domu Šlikovskýho s rolí 16, z stodoly od Kopřivy 15, summa 124.
Adam Nádhera 100, z zahrady Vokřinkovské 30, z roli Fikejzky 56, z dvoru od Víta Šafáře 200, summa 346.
J. Msti rychtář pan Jan Bůček 221, z domu Poláčkovskýho 20, summa 231 k.
Mariana Jana Jozeffova 113, z roli Štikovské 11, z lauky Bartoňovské 10, z domu od Zelenky 40, summa 224.
Pan Jan Čáp 130, z roli Jankelovské 60, z lauky Venštarovské 33, z roli od Vokřínka 60, z 1 věrt. roli od Kuželky 18, summa 301 k.
Jakub Sládek 150 k.
Kněz Sigmund 150, z zahrady Stojespalovské 150, z louky Topinkovské 33, summa 333 k.
Eva Konopka 100 k.
Pavel Mikulecký 73, z lauky od Kaše 31, summa 104 k.
Vácslav Weys 90, z stodoly od Jílka 24, summa 144 k.
Vácslav Tovačovský písař radní 80 k.
Jakub Klatovský 216, z druhýho domu 53, z domu od Skotny 10, z spáleništé Uhlíkovského 5, z zahrady od Bílyho 216, z zahrady Štikovské 36, summa 442.
Daniel Krocín 103, z rolí 243, summa 340.
Dům Kvasničkovský (při zahradě.)
Martin Veyhnička z domu 36, z roli od Holarského 36 zl., z zahrady 48 zl., summa 120 kop.
Jiřík Machulka 31.
Tomáš Želibor 36.
Jan Sivůčků z roli 36.
Dorota Strachotka 20.
Z domu neb. sirotka Rubínova 48.
Z domu neb. Holišanského 56. Z lauky Rožnovské 50, summa 100.
Anna Frantova 40, z luk Polačkovských 66, z zahrady od Poláka 27, z lauky Kostkovské 55, z luk Maryškovských 200, z kusu roli od Hřebovského 7, od téhož z kusu roli s palaukem 28, z l věrt. od Kovářky 23, z lauky Vrbovské 30, z roli od Jana Kováře 23, summa 549.
Kněz Jan Vratslavský z domu v klášteře 73.

 

tree_small

 

II. Čtvrť Litomyšlská.
Ondřej Bezičko 68, z druhýho domu od Anny Rybovy 28, summa 96 k.
Jiřík Podhajský 35.
Jakub Kropáček 25.
Jan Holey, švec 50, z zahrady od Zednička 43. z kusu lauky od Limperskýho 13, z zahrady Kolískovské 30, summa 136 kop.
Anna Vorlova 23 k.
Jan Vokřínek 33.
Dům Martina Hofmana 50.
Vavřinec Kadlečka 65, z přikaupeného 6, z dvorce 46, z roli a lauky Pacoltovské 53, summa 220.
Adam Sirůček 83.
Lída Herinkova z půl lauky Haldovské 80.
Lída Petra Bučkova 26, z zahrady od Markovy 17.
Brož Tesař 32.
Ondřej Kopřiva 30.
Pan Vavřinec Střelec 60, z roli Klátilovské 14, z zahrady Smyslovské 18, summa 92.
Kača Reynčina 10.
Vácslav Žadný 30.
Adam Korbel 25.
Jan Hnát 53.
Vavřinec Lysýho 27.
Pavel Sládek 26.
Vácslav Solnický 26.
Studnička 20.
Vacková vdova 14.
Adam Špalek 12.
Šimon Zedník 25.
Dorota Judexova 53, z roli a lauky 35.
Pavízková 20.
Tomáš Vodárník 23.
Streyčkova 33.
Pavel Slaupenský 26.
Simáček zedník 22.
Jiřík Mikulecký 40.
Dům neb. Mikuláše Káše 73, z roli k Peklovcům 210, summa 306.
Martin Sládek 66
Jan Všetečka 133, z lauky po manželce 20, z l věrt. roli Hromady 23, z zahrady Matyašovské a roli Bučkovské 73, summa 249.
Tobiáš Kociánů 43.
Havel Chládek 22, z stodoly Kašovské 29, summa 51.
Bohuslava Nádhery vdova 40, z roli Toškovské 53, summa 93.
Pavel Bednář 50.
Matěj Kozel 50.
Jana Kociana vdova 25.
Jan Černey 16.
Pan Jan Ursín Pardubský z domu i z zahrady 100.
Martin Tichý 45.
Anna Vlaška 30.
Jeronym Zlatník 33.
Jan Zámečník z roli 59.
Holcová 29.
Martin Špaček 38.
Matěj Procházka, bednář 20.
Mikuláš Tatíček 33.
Filip Pekař 20.
Jan Provazník 40.
Jiřík Benyško 32, z roli Aksamitovské 15, z lauky Jakuba sirotka 15, z dvau dílů roli sirotčí 30, summa 92.
Vácslav Kvapil z Vanic z lauky od Hromádky 13.
Anna Šimáčkova 26.
Jan Plachta 13.
Viktorin Tobiášů 31.
Adama Fialy vdova 33.
Martina Vyskočila vdova 32.
Petra Saustružníka vdova 33.
Jan Rožnovský z domu 36, z dílu roli po otci 22, summa 58.
Dorota Rožnovská vdova z lauky po manželu 10, z dílu rolí 10, summa 26.

 

tree_small

 

III. Předměstí Litomyšlské.
Martina Trpkože vdova 100.
Daniel Znenáhlo 40, z dílu zahrady Duškovské 10, z roli Sárovské 14, z zahrady Vršatky 46. summa 110.
Petr Tříska 50.
Vácslava Němcova vdova 30.
Vácslav Spěvák 500.
Lukáš Jankele 83.
Burján Piknůsek 955.
Jakub Piknůsek 333
Vavřinec Tehul z dvoru Hniličkovského 133. z roli od dvoru Tehulovského 200, summa 333.
Martin Kovář 61.
Matěj Piknůsek 243.
Anna Rožnovskýho z zahrady 25, z dílu roli po otci 22
Jiřík Bobeš 436, z lauky po manželce 19, z zahrady při vížce 46, summa 501.
Nikodym Kohoutek 200.
Jan Matysů 40, z dvora Jankelovskýho 11B. summa 156.
Ondřej Kraflík 45.
Jan Spěvák 511.
Škabinka 50.
JMst. pan Jindřich purkhrabě z Donína 1106.
Neb. Malovaný (zahrady k zaduší špitálův kaupena).
Kameník 12.

 

tree_small

 

IV. Čtvrt Vratslavská.
Daniel Lvik 51.
Jan Kuliš 23, z druhýho domu 26, Dorota manželka jeho z roli 105, z stodoly 8, z zahrady Chladnovsky 13, summa 175 kop.
Martin Kulhavý 23.
Tomáš Zvoníků 53.
Jiřík Stojespalu 40, z lauky 13.
Jan Slavík, krejčí 19.
Jan Kytlička 13.
Jan Pacovský 26.
Vácslav Vozka 10.
Vácslav Pernikář 41, z lauky po manželce 19.
Jan Bidlo, pokryvač 43.
Jan Lexa 50.
Jan Martinů 90, z zahrady, roli a lauky po mauželce 161, summa 251.
Matěj Machulka 15.
Zachariáš 17.
Vít Volavý 16.
Anna Zaubkova 30.
Adam Koštál 23.
Jakub Kudrna 20.
Matěj Vodák 10.
Adam Čepička 10.
Dům Škodovský obecní.
Jeroným Kolovrátník 15.
Jan Táborský 43.
Jan Míšenský 36.
Valentin Chládek 20.
Ondřej Jaroměřský 10.
Komínková 30.
Burján Kraupa 33.
Mikuláš Cahota 33.
Valentin Šindler 33.
Anna Pernikářka 33.
Vácslav Duškův 33.
Lukáš Šindler 20.
Šimon Veudolský 35.
Ondřej Čéška 40.
Vácslav Kavka 19.
Jiřík Pekárek 10, z druhýho domu 11.
Adam Suchánek 21.
Jindřich Vodička 20.
Martin Řepanský 139, z domu Kabátovského 20, summa 159.
Vocásková mladá 45.
Saloména Simonideska 60, z zahrady Hromádkovské 50, z roli Matyášovské 25, summa 135.
Ondřej Budislavský 113.
Hniličková vdova 20.
Dorota Cibulkova 27.
Štastný Nádeník 16.
Šimon Kučera kolář 13.
Adam Sládek 10.
Nikodým Mečiřů 16.
Vácslav Kohout 15.
Z domu a statku neb. Anny Kuželky 156.
Jan Černey 36.
Pan Jiřík Střihanovsky 67, z mleynu Sárovskýho 74, z zahrady 53, summa 194.
Jiřík Segot 73.
Jan Vrabec z roli 92.
Pan Valentin Kužel z domu 70, z roli Barvýšovské 60, z dvorce 56, z 1 v. roli 18, summa 110.
Z statku sirotčího z domu Lískýho 50, z roli od Reyše 56, z roli Smyslovské 30, z roli od Tomáše 21, z roli od Sirůčka 12, z zahrady jedné 10, z druhé 66, z roli od Hrušky 7, z zahrady Vopálky od Kulhavýho 33, z domu od Vaňka zámečníka 10, z kusu roli a lauky pod Brachovcem 5, z roli od Buryšky 40, z roli od Haudka 20, z luk Jakšovských 60, z lauky Kostelničkovské 30, z roli Vítovské 8, z roli od Vokřínka 66, z roli od Kulhavýho 63, z luk Jakšovských od Topinky 120, z roli Mši od Pavízky 36, summa 779.
Vaňka zámečníka vdova 16.
Anna Jana Adamova 20.
Hadačková vdova 73, z zahrady Stojespalovy 100, summa 173.
Benátský 30.
Havel Kalina 46.
Vítoslav Tišňovský 32, z zahrady od Hromádky 42, summa 74.
Jan Apsolon 25.
Jan Špaček 36.
Pupečka Staryho dům 26.
Jan Pupeček 25, z 1 věrt. roli od Duška 32.
Mikuláš Sládek 68, z zahrady a stodoly od Dalibora 17, z druhé od Straky 19.
Manda Beránkova 16.
Jiřík Fukavka 50.
Plšková stará 7.
Bartoň Pivovarník 12.
Martin Vinař 17.
Viktorin Menšík 87, z druhýho domu 12.
Jan Havránek 12.
Řehoř Koláčník 20.

 

tree_small

 

V. Předměstí Vratslavské.
Justina Velká 75.
Mlynáře Hluchýho vdova 53.
Matěj Meytský 10.
Matouš Chotěborský 46, z odprodanýho 37, z lauky od Bobše 26, z roli Sopauškovské 50, z roli od Ryšavýho 43, z kusu stodoly Hromádkovské 5, summa 207.
Sirotci neb. Jiříka Zabranskýho: Mandalena z roli 56, z lauky 31, Salomena z roli 56, z lauky 33.
Hájkova Tkadlí vdova 37.
Vácslav Navrátil 200, z roli od Jana Buršova 50, summa 250.
Adam Urbánek 200.
Jakub Martinů 80, z zahrady po Matěji 25.
Jan Buršův 159.
Vlkovskýho sirotci z dvoru 496, z lauky Cibulkovské 44, z roli Věrtelíkovy 116. summa 626.
Jana Špatenky vdova 50.
Melichar Kovář 26.
Štastná vdova 200, z roli od Vítka 20, (z druhé roli Jiřík Kůrka ze Rzů platí 30.)
Uroz. paní Maruše Lukavská z dvoru Martinovského 250, z roli a lauky Jakšovské 123, summa 373.
Jan Smutek 200.
Pavel Krištofů 183, z lauky 13, summa 196.
Diviš Maryšků 310, z lauky od Frantovy 63, summa 373.
Mikuláš Menšík 256.
Urban Fikeyzn 400, z dvau luk od Rožnovskýho 54, summa 454.
Mikuláš Mřeněk z zahrady Sýkorovské 58, z dvoru 266, summa 324.
Vlašťovičkova 117.
Makeš 33.
Hnát Mazáč 13.
Ondřej Vozka 12.
Uroz. pan Jan nejst. Lukavsky z dvoru 500, z roli po paní Markytě 33, z roli Chládkovy od Tobíka 100, z lauky a roli Vavhaníkovské 84, summa 717.
Vácslav Jozefů z mleynu 333, z domu 10, z lauky Kostelničkovské 60, z roli od Bůčka 20, z lauky Horynovské 40, z roli Šlapytkovské 23, z zahrady od Cihláře 33, summa 519.
Jan Piknůsek 167, z zahrady Letovské 40, summa 207.
Kozelka 10.
Křížová vdova 21.
Vácslava Sochora zahrada 70.
Jirchář Adam 55.
Jan Levey 7.
Matýs, pláten barvíř 116.
Varhaničkova z mleynce 53.
Mikuláš Vlček, mlynář 100.
Mikuláš Varhaníček 33.
Hubáčková vdova 23.
Mikysková vdova 15.
Vít Stodolů 57.
Vácslav Bobečků 16.

 

tree_small

 

VI. Čtvrť Chocenská.
Jan Kaše 50, z roli po otci 31.
Jan Čejka 40, z dvorce od Justiny 50, z lauky 37, z třetího dílu lauky a roli pod Vinicemi 75, summa 202.
Martin Uničovský 33.
Matěj Pivovárník 13.
Čejková stará 40.
Jeremiáš Zima 92.
Pan Matěj Varhaník 161.
Pan Jan Daniela 59, z roli Polákovské 83, z zahrady Sedláčkovské 83, z lauky Vrkačovské 30, z domu Suchomelského 10, z roli a lauky 66, summa 330.
Anna Formánková 29.
Jan Mareček 24.
Jiřík Reypeyžney 15.
Jan Škarýdek 10.
Jan Kuželík 15.
Štěrbova vdova 33.
Vít Sirůček 40.
Bulíkova 10.
Urban Pekař l8.
Jan Kočulc 33.
Jan Svatba 50.
Dorota Kropáčková 26.
Jakub Pokorney 30.
Vácslav Votava 10.
Kněz Vácslav Sekera 31.
Martin Kerhart 20.
Matouš Čéška 31, z spáleniště 2, z domu po Slavíkovi 10, z dílu roli pod Vinicemi 26.
Uroz. pán Pavel Tluxa 23.
Vácslav Čéška 16.
Supata vdova 8.
Jiřík Rybův 10.
Dorota Pečkova 71.
Zikmund Pálček l K, z dílu zahrady Duškovy 10.
Jiřík Sedlář 34.
Matěj Bobek, bednář 23.
Ondřeje Spěváka dům 17.
Jan Lysýho z domu 20, z roli od Ursina 40, z roli od Vavřince Čejky 20, z lauky Rybníčku 59, z roli Toškovské od Hromádky 50, z voli od Kulhavýho 20, z půl věrt. roli od Anny matky 13, z roli Smyslovské 10, z zahrady 13, summa 245.
Anna stará Lysá z rolí 25
Černohorská 22.
Vácslav Simeonů 35, z roli od Bechovy 66, z lauky od Pirnikáře 40, z lauky Poláčkovské 33 summa 174.
Jiřík Kučera 26.
Cihlářka vdova 15.
Jan Svoboda, soukeník 50.
Hrdinka vdova 16.
Beptova vdova 20.

 

tree_small

 

VII. Předměstí Choceňské.
Adam Čejka z zahrady 06, z roli smlauvau 33, z roli od matky a Vávry 6, summa 105.
Z Sirotčí zahrady a lauky 160.
Mikuláš Stodolu 5, z zahrady Holoubkovské 80.
Jan Velryb 12.
Lukáš Levinský 67.
Kobylka 25.
Jakub Limperský 230.
Urozený pan Albrecht Sak z dvoru Sakovského 500.
Jiřík Hovězina z dvou dvorů, Haldovskýho a Halovskýho 510.
Z jirchovné Jan Tichy 50.
Vácslav Hřeban z zahrady a roli 221.
Cihelka, kovář 60.
Jan Střihavka 43.
Sirotci Vavřince Čejky z roli Šnakovské 73.
Bártoň Sach 40, z zahrady Zedničkovské 45.
Barbora Pleskotka vdova z mleynu 400, zahrady Bůčkovské 68, z roli Smyslovské 42, summa 500.
Urozený pan Jan Hilibrant Líček z zahrady 100.
Kněz Michal Pannonius 85.
Urozený pan Jan Zapský z Slap z zahrady 80.
Jan Koláčků 166.
Jan Klátilů 50.
Tomáš Martinků 36.
Havel Jirků 30O.
Šimon Mařík 25(1.
Anna Kvasničková z zahrady své 20, z roli Poláčkovské 60, z lauky 30, z statku neb. Jana Pelandy, manžela jejího z domu 50, z zahrady Kristofovské 16, z zahrady Pelandovy 16, z lauky 10, summa 202.
Samuel Nedosvěcený 30.
Tomáš Venhuda 13.
Vácslav Slavata 40, z roli Jelinkovské 16, z roli v Vítovcích 13, z lauky 15, summa 83.
Jiřík Nenáhlo 216, z roli od Lojka 18.
Kateřina Ursinka 31.
Lojkova zahrada 69.
Jan Pater 25
Salomena Jelinkova 60.
Burjan Rožnovsky 147.
Pavel Tobík z inleynu Haudkovskýho 600, z dvoru Cheylikovskýho 120, summa 720.
Vácslav Beran z mleynu Spalenskýho 531.
Jan Puneš, mlynář z mleynu Sárovce, z roli k Peklovcům 133.
Jiřík Streyců při vsi Tisovy z gruntu městského 516.

 

tree_small

 

Zdroj:

  • Dr. Herm. Jireček: Paměti města i kraje Vysokomýtského, str. 40 - 44. Tisk A. Tůmy 1890 ve Vys. Mýtě

| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 08. 2010 | 1690 přečtení | Počet komentářů: -1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Ancestry - tvorba rodokmenu
WebZdarma.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce.

Design by Free Flash Templates

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language TOPlist MySQL Apache Web Server